PARTNERI

PODPORUJEME:

 

fantazia deti OZ

 

Občianske združenie Fantázia detí pracuje s deťmi z detských domovov a s deťmi zo sociálne slabších rodín. Pomáha mladým dospelým pri osamostatnení sa. Poskytuje sociálne a psychologické poradenstvo. Organizuje zážitkové a vzdelávacie aktivity. Viac..

 

behame pre srdce s Lilla Grayi

 

Občianske združenie Lamu spolupracuje s Nadáciou detského kardiocentra pri viacerých podujatiach. Každá pomoc je dôležitá. Nadácia detského kardiocentra dôležitá a pomáha pacientom, rodičom, lekárom, sestrám a každému koho sa to týka. Preto treba aj spraviť osvetu a dať ľuďom vedieť, že je tu a hlavne pomáha. Viac…

 

SPOLUPRACUJEME: